U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit hun gebruik

van de Vlaamse Regering
1873 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
15 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
25 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
26 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
13 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
22 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
12 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1873 (2018-2019) nr. 1
1873 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1873 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 92 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid