U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft de regeling van administratieve geldboeten

van de Vlaamse Regering
1872 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
11 februari 2019
Advies Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gevraagd.
12 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
20 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
1 maart 2019
Advies Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontvangen.
19 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 maart 2019
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
9 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
24 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
29 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1872 (2018-2019) nr. 1
1872 (2018-2019) nr. 2
1872 (2018-2019) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1872 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid