U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft de regeling van administratieve geldboeten

van de Vlaamse Regering
1872 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
11 februari 2019
Advies Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gevraagd
20 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
1 maart 2019
Advies Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontvangen
19 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
26 maart 2019
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
9 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
29 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1872 (2018-2019) nr. 1
1872 (2018-2019) nr. 2
1872 (2018-2019) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1872 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Katrien Schryvers en Ingeborg De Meulemeester
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid