U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering van zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat

van de Vlaamse Regering
1870 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
15 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
25 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
11 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
13 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
22 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
11 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1870 (2018-2019) nr. 1
1870 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1870 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid