U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de mobiliteitshulpmiddelen

van de Vlaamse Regering
1867 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
15 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
25 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
11 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
13 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
22 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
12 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1867 (2018-2019) nr. 1
1867 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1867 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid