U bent hier

Ontwerp van decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken

van de Vlaamse Regering, verslag door Joris Poschet
1866 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
22 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 maart 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
2 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
20 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1866 (2018-2019) nr. 1
1866 (2018-2019) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1866 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Joris Poschet
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid