U bent hier

Ontwerp van decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken

van de Vlaamse Regering
1866 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
22 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
2 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
3 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
20 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1866 (2018-2019) nr. 1
1866 (2018-2019) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1866 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid