U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid en een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant aan de provincie Vlaams-Brabant

van Michel Doomst, Peter Persyn, Jo De Ro, Lorin Parys, Peter Van Rompuy en Willy Segers
1860 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
12 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
15 februari 2019
Herdruk rondgedeeld
20 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
27 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
13 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
22 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
11 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1860 (2018-2019) nr. 1
1860 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1860 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 92 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd: