U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de sensibiliseringsplicht en het preventieve beleid met betrekking tot de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormonale werking van het menselijk organisme ontregelen of kunnen ontregelen

1859 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
28 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13 maart 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de sensibiliseringsplicht en het preventieve beleid met betrekking tot de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormonale werking van het menselijk organisme ontregelen of kunnen ontregelen
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
27 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
5 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
23 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1859 (2018-2019) nr. 1
1859 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1859 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid