U bent hier

Voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Vera Jans en Elke Wouters
1856 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
15 februari 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd
25 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 maart 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
9 april 2019
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens ontvangen
10 april 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
22 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
27 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1856 (2018-2019) nr. 1
1856 (2018-2019) nr. 4
1856 (2018-2019) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1856 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Cindy Franssen en Elke Sleurs
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid