U bent hier

Voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

1856 (2018-2019) nr. 1

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
15 februari 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd.
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
25 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 maart 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Documenten

1856 (2018-2019) nr. 1

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid