U bent hier

Voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

1856 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
15 februari 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd.
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
25 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 maart 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 maart 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
9 april 2019
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens ontvangen.
10 april 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
22 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
24 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.

Documenten

1856 (2018-2019) nr. 1
1856 (2018-2019) nr. 4
1856 (2018-2019) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1856 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid