U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13 februari 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd.
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
21 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
22 maart 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit ontvangen.
26 maart 2019
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
24 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
26 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1854 (2018-2019) nr. 1
1854 (2018-2019) nr. 2
1854 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1854 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid