U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2018 houdende de invoering van sociale-impactobligaties

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Rik Daems, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy en Lieve Maes
1849 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
13 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
22 februari 2019
Ingetrokken

Documenten

1849 (2018-2019) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid