U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2018 houdende de invoering van sociale-impactobligaties

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Rik Daems, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy en Lieve Maes
1849 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
13 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
22 februari 2019
Ingetrokken

Documenten

1849 (2018-2019) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid