U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2018 houdende de invoering van sociale-impactobligaties

1849 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
13 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
22 februari 2019
Ingetrokken.

Documenten

1849 (2018-2019) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid