U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
21 februari 2019
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Tweede lezing in commissie gevraagd
27 februari 2019
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
19 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
29 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
8 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1842 (2018-2019) nr. 1
1842 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1842 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 72 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Katrien Partyka, Björn Anseeuw en Michèle Hostekint
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid