U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
13 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
21 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Tweede lezing in commissie gevraagd.
27 februari 2019
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
19 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
20 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
29 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
8 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1842 (2018-2019) nr. 1
1842 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1842 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 72 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid