U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
12 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
20 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
12 maart 2019
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
25 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
27 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
5 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
17 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1840 (2018-2019) nr. 1
1840 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1840 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid