U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 februari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
12 maart 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
25 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
5 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
17 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1840 (2018-2019) nr. 1
1840 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1840 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Björn Anseeuw en Vera Jans
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid