U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

1807 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

31 januari 2019
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1807 (2018-2019) nr. 1
1807 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever