U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

van de Vlaamse Regering
1831 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 januari 2019
31 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
6 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
14 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
21 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
28 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
3 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
22 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1831 (2018-2019) nr. 1
1831 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1831 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid