U bent hier

Voorstel van decreet houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid, gericht op het onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Vlaamse emissies van broeikasgassen om de wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken

1824 (2018-2019) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Vlaams Klimaatdecreet

Procedureverloop

30 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
22 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
19 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
3 april 2019

Documenten

1824 (2018-2019) nr. 1
1824 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid