U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende het tijdelijk project 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs'

van de Vlaamse Regering
1818 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
14 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
28 februari 2019
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
21 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
5 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
24 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1818 (2018-2019) nr. 1
1818 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1818 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Kathleen Krekels en Jo De Ro
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid