U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende het tijdelijk project 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs'

van de Vlaamse Regering
1818 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
6 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
14 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
28 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
21 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
27 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
5 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
24 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1818 (2018-2019) nr. 1
1818 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1818 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid