U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de FM-frequentie Brussegem 95.2 MHz

van de Vlaamse Regering
1827 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
4 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
12 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
26 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
27 februari 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
15 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
4 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1827 (2018-2019) nr. 1
1827 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1827 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid