U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de FM-frequentie Brussegem 95.2 MHz

van de Vlaamse Regering
1827 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 februari 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
26 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
15 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
4 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1827 (2018-2019) nr. 1
1827 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1827 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Joris Poschet
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid