U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Voorstel van decreet houdende wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015)

van Peter Persyn, Cindy Franssen, Freya Saeys, Jan Bertels, Elke Van den Brandt en Elke Sleurs
1819 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
6 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
12 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
19 februari 2019
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
1 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
13 maart 2019
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Hoofdelijke stemming
Beraadslaging
20 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
29 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
17 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1819 (2018-2019) nr. 1
1819 (2018-2019) nr. 3
1819 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1819 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid