U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015)

van Peter Persyn, Cindy Franssen, Freya Saeys, Jan Bertels, Elke Van den Brandt en Elke Sleurs
1819 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
12 februari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
19 februari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
1 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
13 maart 2019
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Beraadslaging
Hoofdelijke stemming
29 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
17 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1819 (2018-2019) nr. 1
1819 (2018-2019) nr. 3
1819 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1819 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Vera Jans en Danielle Godderis-T'Jonck
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid