U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

van de Vlaamse Regering
1820 (2018-2019) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
31 januari 2019
Advies Rekenhof gevraagd
12 februari 2019
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 februari 2019
Advies Rekenhof ontvangen
26 februari 2019
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Toelichting van het advies van het Rekenhof door raadsheer Jan Debucquoy, voortzetting van de bespreking en eventueel stemming van het ontwerp van decreet
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
29 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
29 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1820 (2018-2019) nr. 1
1820 (2018-2019) nr. 2
1820 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1820 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
91 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Björn Rzoska en Jan Bertels
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid