U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

van de Vlaamse Regering
1820 (2018-2019) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
31 januari 2019
Advies Rekenhof gevraagd.
4 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
12 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 februari 2019
Advies Rekenhof ingediend.
26 februari 2019
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
20 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
29 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
29 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1820 (2018-2019) nr. 1
1820 (2018-2019) nr. 2
1820 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1820 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
91 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid