U bent hier

Ontwerp van decreet Ontwerp van kaderdecreet betreffende de bestuurlijke handhaving

van de Vlaamse Regering
1825 (2018-2019) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
14 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
19 februari 2019
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
22 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
13 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1825 (2018-2019) nr. 1
1825 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1825 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid