U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, wat de oprichting van de Vlaamse Cultuurpactcommissie betreft

1812 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

23 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
28 januari 2019
Advies Raad van State gevraagd.
1 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
27 maart 2019
25 mei 2019
Vervallen.

Documenten

1812 (2018-2019) nr. 1
1812 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid