U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, wat de oprichting van de Vlaamse Cultuurpactcommissie betreft

van Jan Peumans
1812 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

23 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
28 januari 2019
Advies Raad van State gevraagd
1 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
27 maart 2019
Advies Raad van State ontvangen
25 mei 2019
Vervallen

Documenten

1812 (2018-2019) nr. 1
1812 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid