U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in uitvoering van het Verdrag van 's-Gravenhage en Verordening Brussel IIbis betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen

van de Vlaamse Regering
1810 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 maart 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
4 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1810 (2018-2019) nr. 1
1810 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1810 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid