U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
30 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
31 januari 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
7 februari 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoorzitting met:
- Frank Van Thillo, secretaris Mobiliteitsraad van Vlaanderen
- Tom Dehaene, gedeputeerde Vlaams-Brabant namens VVP
- Roger Kesteloot, directeur-generaal VVM De Lijn
- Annelies Geelen en Katty Stas, voorzitter en bestuurslid Overlegplatform Diensten Aangepast Vervoer vzw
- Pierre Steenberghen, secretaris-generaal GTL-Taxi
- Peter Meukens, TreinTramBus
28 februari 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoorzitting met:
- Filip Boelaert, secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken
- Goedele Sannen, senior adviseur Logistiek en Mobiliteit VOKA
- Rita Coeck, federaal secretaris ACOD/TBM, namens de werknemersvertegenwoordigers
- Erwin Debruyne, stafmedewerker Mobiliteit en Wegenbeheer VVSG
- Els Van den Broeck en Jeffrey Matthijs namens Netwerk Duurzame Mobiliteit
- Luc Jullet en Redgy Deschacht namens de Belgische Federatie van Autocar en Autobus Ondernemers (FBAA)
14 maart 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bespreking en stemming
21 maart 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
29 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
3 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
12 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1805 (2018-2019) nr. 1
1805 (2018-2019) nr. 2
1805 (2018-2019) nr. 5
1805 (2018-2019) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1805 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid