U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
31 januari 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoorzitting met: - Frank Van Thillo, secretaris Mobiliteitsraad van Vlaanderen - Tom Dehaene, gedeputeerde Vlaams-Brabant namens VVP - Roger Kesteloot, directeur-generaal VVM De Lijn - Annelies Geelen en Katty Stas, voorzitter en bestuurslid Overlegplatform Diensten Aangepast Vervoer vzw - Pierre Steenberghen, secretaris-generaal GTL-Taxi - Peter Meukens, TreinTramBus
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
7 februari 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoorzitting met: - Frank Van Thillo, secretaris Mobiliteitsraad van Vlaanderen - Roger Kesteloot, directeur-generaal VVM De Lijn - Annelies Geelen, voorzitter Overlegplatform Diensten Aangepast Vervoer vzw - Pierre Steenberghen, secretaris-generaal GTL-Taxi - Peter Thoelen, coördinator TreinTramBus
28 februari 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoorzitting met: - Filip Boelaert, secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Goedele Sannen, senior adviseur Logistiek en Mobiliteit VOKA - Rita Coeck, federaal secretaris ACOD/TBM, namens de werknemersvertegenwoordigers - Erwin Debruyne, stafmedewerker Mobiliteit en Wegenbeheer VVSG - Els Van den Broeck en Jeffrey Matthijs namens Netwerk Duurzame Mobiliteit - Luc Jullet en Redgy Deschacht namens de Belgische Federatie van Autocar en Autobus Ondernemers (FBAA)
14 maart 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bespreking en stemming
21 maart 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
29 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
12 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1805 (2018-2019) nr. 1
1805 (2018-2019) nr. 2
1805 (2018-2019) nr. 5
1805 (2018-2019) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1805 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Karin Brouwers en Joris Vandenbroucke
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid