U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
30 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
31 januari 2019
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
21 maart 2019
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
29 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
3 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
12 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1805 (2018-2019) nr. 1
1805 (2018-2019) nr. 2
1805 (2018-2019) nr. 5
1805 (2018-2019) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1805 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid