U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
4 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
12 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
28 februari 2019
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
18 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
20 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
29 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
17 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1817 (2018-2019) nr. 1
1817 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1817 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid