U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
4 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
12 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
28 februari 2019
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
18 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
20 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
29 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
17 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1817 (2018-2019) nr. 1
1817 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1817 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid