U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 februari 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 februari 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
28 februari 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
18 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
29 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
17 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1817 (2018-2019) nr. 1
1817 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1817 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid