U bent hier

Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur

van de Vlaamse Regering
1817 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
4 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
12 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 februari 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 februari 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
28 februari 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
18 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
20 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

1817 (2018-2019) nr. 1
1817 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1817 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid