U bent hier

Ontwerp van decreet houdende een verbod op het houden van pelsdieren en op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering

van de Vlaamse Regering
1804 (2018-2019) nr. 1

Procedureverloop

14 januari 2019
15 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
21 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
29 januari 2019
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Documenten

1804 (2018-2019) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid