U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het reglement van 8 oktober 2018 tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

van de Vlaamse Regering
1803 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 januari 2019
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
17 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
25 januari 2019
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
31 januari 2019
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
11 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
1 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
13 maart 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1803 (2018-2019) nr. 1
1803 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1803 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid