U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Cindy Franssen, Jan Bertels en Peter Persyn
1761 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

11 januari 2019
Verslag (pdf) ingediend.
15 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1761 (2018-2019) nr. 1
1761 (2018-2019) nr. 2

Meer details