U bent hier

Ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw tot afwijking van de eindtermen, wat de derde graad technisch secundair onderwijs betreft

van de Vlaamse Regering
1795 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
14 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
22 januari 2019
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
31 januari 2019
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
11 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
1 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
13 maart 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1795 (2018-2019) nr. 1
1795 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1795 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid