U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende wijziging van artikel 18, 19, 157 en 218 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van artikel 18, 19, 157, 184/1 en 218 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie)

van de Vlaamse Regering
1801 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
4 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
12 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
28 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
11 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
13 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
22 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
12 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1801 (2018-2019) nr. 1
1801 (2018-2019) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1801 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid