U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005

van de Vlaamse Regering
1796 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
28 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
5 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
12 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
19 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
27 februari 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
15 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
3 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1796 (2018-2019) nr. 1
1796 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1796 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid