U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 december 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
20 december 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
31 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1790 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1790 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid