U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 december 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
20 december 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
31 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1790 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1790 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid