U bent hier

Ontwerp van decreet tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

van de Vlaamse Regering
1787 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 december 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
11 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
21 januari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
22 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
14 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
1 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
8 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1787 (2018-2019) nr. 1
1787 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1787 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Elke Wouters en Katrien Schryvers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid