U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 december 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen
20 december 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
21 december 2018
Advies Raad van State gevraagd
Advies Rekenhof gevraagd
Advies SERV gevraagd
9 januari 2019
Te behandelen in Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen
24 januari 2019
Advies Rekenhof ontvangen
4 februari 2019
Advies SERV ontvangen
12 februari 2019
Advies Raad van State ontvangen
20 februari 2019
Vergadering Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
In behandeling in Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen
Aangenomen in Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen
5 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
22 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
17 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1785 (2018-2019) nr. 1
1785 (2018-2019) nr. 2
1785 (2018-2019) nr. 3
1785 (2018-2019) nr. 4
1785 (2018-2019) nr. 5
1785 (2018-2019) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1785 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid