U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 december 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
7 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
15 januari 2019
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
17 januari 2019
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
31 januari 2019
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
25 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
27 februari 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Tweede lezing in plenaire vergadering gevraagd.
13 maart 2019
Tweede lezing in plenaire vergadering.
Tweede lezing in plenaire vergadering gevraagd.
20 maart 2019
Tweede lezing in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
29 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
14 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1780 (2018-2019) nr. 1
1780 (2018-2019) nr. 3
1780 (2018-2019) nr. 4
1780 (2018-2019) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1780 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
87 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid