U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

1677 (2017-2018) nr. 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

20 december 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.

Documenten

1677 (2017-2018) nr. 1
1677 (2017-2018) nr. 4
1677 (2017-2018) nr. 5