U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

van de Vlaamse Regering
1775 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 december 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
7 januari 2019
Wijziging in de verwijzing naar commissie
Verwezen naar
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
16 januari 2019
Te behandelen in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 februari 2019
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
22 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
15 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1775 (2018-2019) nr. 1
1775 (2018-2019) nr. 2
1775 (2018-2019) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1775 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 73 leden hebben "ja" gestemd
 • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Elke Wouters en Koen Daniëls
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid