U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van zeehavens, het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

van de Vlaamse Regering
1769 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 november 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
5 december 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
13 december 2018
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
20 december 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 januari 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1769 (2018-2019) nr. 1
1769 (2018-2019) nr. 2
1769 (2018-2019) nr. 3
1769 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1769 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden: