U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Valerie Taeldeman, Marc Hendrickx en Michèle Hostekint
1677 (2017-2018) nr. 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

28 november 2018
Verslag (pdf) ingediend.
6 december 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1677 (2017-2018) nr. 1
1677 (2017-2018) nr. 4