U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Valerie Taeldeman, Marc Hendrickx en Michèle Hostekint
1677 (2017-2018) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

28 november 2018
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1677 (2017-2018) nr. 1
1677 (2017-2018) nr. 4

Meer details

Verslaggevers
Valerie Taeldeman, Marc Hendrickx en Michèle Hostekint