U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek

van de Vlaamse Regering
1772 (2018-2019) nr. 1

Procedureverloop

5 december 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 december 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
10 januari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
17 januari 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Documenten

1772 (2018-2019) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid