U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek

van de Vlaamse Regering
1772 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 december 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 december 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
10 januari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
17 januari 2019
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
19 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
20 februari 2019
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
1 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
13 maart 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1772 (2018-2019) nr. 1
1772 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1772 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid