U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 november 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
10 december 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
18 december 2018
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
17 januari 2019
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
31 januari 2019
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
19 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
1 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
2 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1762 (2018-2019) nr. 1
1762 (2018-2019) nr. 3
1762 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1762 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 92 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid