U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen

van de Vlaamse Regering
1761 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 november 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 november 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
4 december 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 januari 2019
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
23 januari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
1 februari 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
21 februari 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1761 (2018-2019) nr. 1
1761 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1761 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 106 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid