U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Meerjarenraming 2019-2024

van de Vlaamse Regering
21 (2018-2019) nr. 1

Procedureverloop

16 november 2018
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 november 2018
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 december 2018
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
11 december 2018
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 december 2018
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Documenten

Meer details

Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes