U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst en het protocol tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, beide ondertekend te Brussel op 26 april 1993, 2° het protocol, ondertekend te New Delhi op 9 maart 2017 tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst en protocol

1661 (2017-2018) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

8 november 2018
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1661 (2017-2018) nr. 1
1661 (2017-2018) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Marc Hendrickx