U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 november 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
13 november 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
21 november 2018
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
27 november 2018
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
11 december 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
12 december 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 januari 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1751 (2018-2019) nr. 1
1751 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid