U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft

1747 (2018-2019) nr. 1

Procedureverloop

26 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
29 oktober 2018
Advies Raad van State gevraagd.
Advies Vlaamse Onderwijsraad gevraagd.
30 oktober 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
9 november 2018
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
4 december 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoorzitting met:
- stad Antwerpen: Claude Marinower, schepen voor Onderwijs en Rechtszaken, Kim Anthoni, deskundige inschrijvingsrecht basis, en Steven Penneman, deskundige inschrijvingsrecht secundair
- stad Gent: Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, en Joke Goetmaeckers, kabinetsmedewerker
- Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten: Bruno Sagaert, directeur koepel
- Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Chris Smits, secretaris-generaal, en Tom Vermeulen, pedagogisch begeleider
- Provinciaal Onderwijs Vlaanderen: Griet Mathieu, directeur
- Lokale overlegplatforms: Hubert Buys, woordvoerder LOP-voorzitters
6 december 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Hoorzitting met:
- GO!: Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder, en Sophie Van Cauwenberghe, beleidsthemabeheerder Onderwijsorganisatie en -personeel
- Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers: Hans Annoot
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
13 december 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bespreking en (eventueel) stemming (onder voorbehoud van tijdige beschikbaarheid advies Raad van State)

Documenten

1747 (2018-2019) nr. 1
1747 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid