U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft)

van Kathleen Helsen, Kris Van Dijck en Jo De Ro
1747 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
29 oktober 2018
Advies Raad van State gevraagd
Advies Vlaamse Onderwijsraad gevraagd
9 november 2018
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
29 november 2018
Advies Vlaamse Onderwijsraad ontvangen
4 december 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoorzitting met: - stad Antwerpen: Claude Marinower, schepen voor Onderwijs en Rechtszaken, Kim Anthoni, deskundige inschrijvingsrecht basis, en Steven Penneman, deskundige inschrijvingsrecht secundair - stad Gent: Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, en Joke Goetmaeckers, kabinetsmedewerker - Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten: Bruno Sagaert, directeur koepel - Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Chris Smits, secretaris-generaal, en Tom Vermeulen, pedagogisch begeleider - Provinciaal Onderwijs Vlaanderen: Griet Mathieu, directeur
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
6 december 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoorzitting met: - GO! - Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
7 december 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bespreking en (eventueel) stemming (onder voorbehoud van tijdige beschikbaarheid advies Raad van State)
11 december 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bespreking en (eventueel) stemming (onder voorbehoud van tijdige beschikbaarheid advies Raad van State)
12 december 2018
Advies Raad van State ontvangen
13 december 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bespreking en (eventueel) stemming (onder voorbehoud van tijdige beschikbaarheid advies Raad van State)
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bespreking en (eventueel) stemming
Tweede lezing in commissie gevraagd
14 december 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Eventueel voortzetting van de bespreking en stemming
18 december 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Tweede lezing (art. 75.2 Regl.)
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Te behandelen in plenaire vergadering
20 december 2018
In behandeling in plenaire vergadering
Schorsing behandeling door belangenconflict
16 januari 2019
In overleg met Raad Franse Gemeenschapscommissie
Vergadering Gemengde Overlegcommissie Vlaams Parlement - Raad van de Franse Gemeenschapscommissie
Op de agenda: Hoorzitting met: - GO! - Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers: Hans Annoot
23 januari 2019
Vergadering Gemengde Overlegcommissie Vlaams Parlement - Raad van de Franse Gemeenschapscommissie
Op de agenda: Motie betreffende een belangenconflict van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft (Parl.St. COCOF 120/1, 2018-2019)
6 februari 2019
Vergadering Gemengde Overlegcommissie Vlaams Parlement - Raad van de Franse Gemeenschapscommissie
Op de agenda: Motie betreffende een belangenconflict van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft (Parl.St. COCOF 120/1, 2018-2019) Overlegvergadering (artikel 32, §1bis, gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen)
Afgehandeld in Gemengde Overlegcommissie Vlaams Parlement - Raad van de Franse Gemeenschapscommissie
24 april 2019
Besluit Overlegcomité
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
17 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
26 juli 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1747 (2018-2019) nr. 1
1747 (2018-2019) nr. 2
1747 (2018-2019) nr. 3
1747 (2018-2019) nr. 4
1747 (2018-2019) nr. 6
1747 (2018-2019) nr. 9
1747 (2018-2019) nr. 10

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1747 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid