U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen

van de Vlaamse Regering
1733 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
21 november 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
29 november 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
11 december 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
18 december 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
20 december 2018
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
28 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1733 (2018-2019) nr. 1
1733 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1733 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid