U bent hier

Ontwerp van decreet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp

van de Vlaamse Regering
1732 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
28 januari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
5 februari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
12 februari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voorzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
27 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
15 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
4 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1732 (2018-2019) nr. 1
1732 (2018-2019) nr. 3
1732 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1732 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 104 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Lorin Parys en Griet Coppé
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid