U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
31 oktober 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
12 november 2018
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 november 2018
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
11 december 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
28 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

1716 (2018-2019) nr. 1
1716 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1716 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
  • 8 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid