U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
25 oktober 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
30 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
13 november 2018
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
20 november 2018
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
22 november 2018
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
27 november 2018
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
11 december 2018
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
18 december 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
28 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting 14 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid