U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
30 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
13 november 2018
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
11 december 2018
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
18 december 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
28 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 14 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid