U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Bekrachtigd en afgekondigd.
19 oktober 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1710 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1710 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid